Az Ojos del Salado vulkán környéki magashegyi vizes élőhelyek extremofil baktériumközösségei

Aszalós, J.M.: Az Ojos del Salado vulkán környéki magashegyi vizes élőhelyek extremofil baktériumközösségei – PhD értekezés, ELTE Biológia Doktori Iskola (2019) (In Hungarian. Extremophilic bacterial communities in the high mountain wetlands in the Ojos del Salado region – PhD thesis)

Permachile en números

Datos medidos
Días
+1.7°C
Variación de temperatura